Föl

2016

Under sommaren har följande kombinationer gjorts:

dixie_tiger_2017

tess_tiger_2017

fiffi_zidane_2017

creamis_tiger_2017

honey_fairyking_2017

2015

Farina aug ext

Lundabo Farina

Perfect of Sportview

Perfect of Sportview

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara