Avelsdiplom!

Vildängens Golden Contess (e. Wilfred v. d. Zandhoeve RS 555 u. Johannesbergs Golden Queen RS 6200 – Dusol RS 370) visades på treårspremiering den 22 augusti. Hon mätte 89 – 15 cm och belönades med 99788=41 p och diplom!

Tess_diplom